Jogi nyilatkozat

 

Az oldal tulajdonos adatai:

 

Tulajdonos neve: Vidovics Hajnalka

Adószám: 56823907-1-27

Nyilvántartási szám: 55516598

 

Jelen weboldalt a Lind’s Design üzemelteti.

Az Üzemeltető adatai:

Lind’s Design
székhely: 8000 Kígyó utca 6 1/1

Adószám: 57940304-1-27

Nyilvántartási szám: 56610509

Képviselő neve: Potyondi Melinda

E-mail cím: linds.designer@gmail.com

telefonszám: +36 704180702

Ha Ön nem ért egyet az alábbi  nyilatkozatban foglaltakkal, ne használja a weboldalt,
sem az azon keresztül elérhető szolgáltatásokat.

Szerzői jog

 A weboldal szerzői jogi műnek minősül. Önnek jogában áll a weboldal egyes részeit kinyomtatni vagy merevlemezre letölteni, és más személyekkel megosztani feltéve, hogy ezt kizárólag tájékoztatás céljából teszi.

Az Ön által készített valamennyi másolatnak (ide nem értve a weboldal merevlemezre mentett változatát) tartalmaznia kell a következő szerzői jogi nyilatkozatot:

Copyright © Lind’s Design Minden jog fenntartva.

 Előzetes írásbeli jóváhagyás nélkül tilos a weboldal egészének vagy részének, részletének tájékoztatási célon túli (pl. kereskedelmi célú) másolása, többszörözése, újra nyilvánossághoz történő közvetítése, és/vagy a weboldal tartalmának mindenfajta eltorzítása, megcsonkítása, egészben vagy részben történő használata, felhasználása, feldolgozása, értékesítése.

Előzetes írásbeli jóváhagyás nélkül tilos módosítani a weboldalt (vagy annak bármely részét), vagy belefoglalni azt bármilyen más műbe, példálózó felsorolással élve nyomtatott dokumentumba, bogba, saját vagy harmadik fél weboldalába.  A weboldal olvasója, felhasználója tudomásul veszi, hogy a felhasználási engedély nélküli felhasználás esetén a szerzőt kötbér illeti meg. A kötbér összege mondatonként és/vagy képenként és/vagy videónként bruttó 25.000.- Ft. A weboldal olvasója, felhasználója tudomásul veszi, hogy ezen kötbérkikötés nem túlzó, és ennek tudatában használja a weboldalt.

Kapcsolatfelvétel

Ha bármilyen kérdése vagy panasza van weboldallal kapcsolatban, a következő elérhetőségen kapcsolatba léphet az üzemeltetővel:

 Potyondi Melinda

 e-mail cím: linds.designer@gmail.com

telefonszám: +36 704180702

 
 

A weboldalt készítette

© 2021 Potyondi Melinda. Minden jog fenntartva. Lind’s Design